Formulari de cerca

 Àrea Règim interior

  • Informació

    La matèria de règim interior està encomanada a la Secretaria General, amb el suport i col·laboració de l’Activitat de Règim Interior, Modernització i Protecció de Dades, que assumeix l’assessorament jurídic pel que fa a l’organització municipal, règim jurídic de l’entitat i supervisió del funcionament dels òrgans politicoadministratius i corporació municipal: estatut dels membres de la corporació, constitució d`òrgans col·legiats, formalització dels actes administratius (llibres d’actes i resolucions). Organització política i administrativa; bandera, escut, heràldica, honors, etc.

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal