Formulari de cerca

 Àrea Protecció de dades personals

 • El servei en matèria de protecció de dades està encomanat a l’Activitat de Règim Interior, Modernització i Protecció de Dades. Esta Activitat assessora i resol dubtes sobre el tractament de les dades personals en este Ajuntament.

  L’Ajuntament s’esforça a formar els treballadors perquè tracten les dades personals conforme a la normativa vigent (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre) i la Guia de Bones Pràctiques en Protecció de Dades Personals.

  Esta Activitat també intenta que el ciutadà conega els seus drets i per això ha impartit jornades dirigides al veïnat. Tota conducta de l’Ajuntament que considereu inadequada podeu fer-la saber a esta Activitat per a fer efectius els vostres drets i evitar que es produïsca de nou.

  Personal:

  Cap de l’Activitat:

  Javier Brines Almiñana

  Personal adscrit a l’Activitat:

  Emilio San Antonio Company.

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal