Formulari de cerca

 Àrea Perfil del contractant

    L’Ajuntament publica en la Plataforma de Contractació del Sector Públic la informació relativa a l’activitat contractual municipal: els contractes administratius típics (obres, concessió d’obra pública, gestió de serveis públics, subministrament, serveis i contractes de col·laboració entre el sector públic i el sector privat), els contractes administratius especials i els contractes privats.

    Hi trobareu les licitacions en curs, les adjudicacions i les formalitzacions dels contractes de l'Ajuntament.

    Les persones interessades a conèixer l'activitat contractual municipal o a participar-hi trobaran, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, els plecs de clàusules administratives particulars i tècniques, els terminis de presentació de proposicions i altra informació essencial de cada procediment.

    Plataforma de Contractació del Sector Públic

    Per a accedir a les licitacions de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna escriurem la paraula Tavernes de la Valldigna en la casella Nom O. Contractació(1) del Formulari de Cerca i polsarem sobre el botó Buscar(2):

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal