Formulari de cerca

 Àrea Matrimonis Civils

  • Informació:

    El servei en matèria de matrimonis civils està encomanat a l’Activitat d’Informació, Registre General, Notificacions i Estadística de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal