Formulari de cerca

 Àrea Informació Pública

 • Informació

  L’Activitat de Règim Interior i Protecció de Dades exerceix la direcció, responsabilitat, coordinació i emissió d’informes requerits en matèria de sol·licituds d’exercici del dret d’accés a la informació pública, sense perjudici que competeix a cada activitat de l’Ajuntament rebre-les i tramitar-les pel que fa a informació que gestione, custodie o siga responsabilitat de l’activitat i realitzar els tràmits interns necessaris per tal de donar accés, en la manera requerida pel sol·licitant o en la que siga possible, a la informació demanada.

  Personal

  Cap de la Secció:

  César Herrero Pombo

  Cap de l’Activitat:

  Javier Brines Almiñana

  Personal adscrit a l’Activitat:

  Emilio San Antonio Company.

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal