Formulari de cerca

 Àrea Cadastre

  • Informació:

    Este servei assessora en matèria cadastral sobre qualsevol dubte que els ciutadans tinguen. Així mateix, tramita qualsevol petició dels ciutadans dirigida a la Gerència Regional del Cadastre. També presta el servei gratuït del Punt de Informació Cadastral (PIC), dirigit als ciutadans per tal que puguen traure qualsevol certificat cadastral de les seues propietats.

    Personal:

    Cap d'activitat: Pere Sifres.

    Administratiu: Enric Bosch.

Plaça Major, 1 · CP: 46760 ·Tel: 96 282 40 15 ·Email: info@tavernes.org

 
Site developed with Drupal